Artikelen door Mariska Slot

Omschakelen naar natuurlijke landbouw

Bij de cursus omschakelen naar natuurlijke landbouw kom je elke dag een stukje dichter bij het opzetten van jouw eigen bedrijfsplan. Dit wordt gedaan door lezingen en korte excursies naar al bestaande initiatieven die de natuurlijke landbouw al in de praktijk brengen.

Water beheren en voedsel produceren

In samenwerking met waterschap Rivierenland is Van Akker naar Bos gestart met projecten rondom de haalbaarheid van voedselproductie en goed waterbeheer. Er zullen meerdere locaties worden onderzocht met behulp van studenten van Van Hall Larenstein en de WUR. In de verloop van dit jaar zal worden gekozen tussen pilotprojecten die daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden.